Her finder du alt hvad der er værd at vide om dæk og fælge
By daekberegner.dk
#15 Du må øge sporvidden med 10mm pr. hjul, altså 20mm pr. aksel. Du må ikke reducere sporvidden.

Teksten i Trafikstyrelsens vejledning lyder:

Sporvidden skal bevares uændret (i forhold til typegodkendelsen/original
fabriksudførelse), eller holdes indenfor det eventuelt på typegodkendelsen
angivne interval, eller indenfor det interval, som følger af
alternativt angivne hjulmonteringer.
Der tillades dog en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) i forhold til den
mindste sporvidde, der er angivet for den pågældende køretøjsvariant på
typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte køretøjer i forhold til den af
køretøjsfabrikanten oplyste mindste sporvidde).
Sporvidde er afstanden fra dækmidte til dækmidte. Sporvidden kan (for
personbiler, der er standardtypegodkendt efter 15. marts 1990) kontrolleres
ved hjælp af oplysning om fælgenes indpresningsdybde (oftest
angivet på fælgene med e eller ET). Bemærk, mindre indpresningsdybde
giver større sporvidde